Szkolny Dzień Bohaterów Lektur

Nie tylko lekcją żyje uczeń… czasem może też zmienić swoje wcielenie, powtarzając za Józefem Czechowiczem, że „kto czyta – żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany”.

Zatem z tej oto przyczyny w upalny, czerwcowy wtorek 22 czerwca 2021 roku nie tylko na korytarzach Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie spotkać można było postacie znane z książek, bowiem właśnie wtedy celebrowaliśmy  Szkolny Dzień Bohaterów Lektur, który stał się nie tylko okazją do zabawy, ale też jednoczesnego przypomnienia lektur omawianych podczas lekcji języka polskiego.

Tekst i foto: Beata Drewnik, Anna Olejarz

Zdjęcia >>