„Mindfulness – trening uważności”

23 lutego 2023 roku klasy 4C, 6B, 6C i 7A wzięły udział w dwugodzinnych specjalistycznych warsztatach na temat „Mindfulness – trening uważności, jako wsparcie psychologiczno – pedagogiczne w zakresie skutecznego zwiększania koncentracji i redukowania stresu.” Zajęcia odbyły się pod kierunkiem Pani dr Anny Wójcik – pracownika naukowego UMCS w Lublinie.

Czym jest mindfulness?

Mindfulness to stan świadomości, będący wynikiem kierowania uwagi na to, czego doświadczamy w chwili obecnej. Uważność to bardzo ważny elementy naszego życia. To polepszenie pamięci i koncentracji uwagi na tym, co się dzieje tu i teraz. Pomaga podczas uczenia się, rozwija empatię, szacunek do siebie i innych, a dzięki postawie życzliwości i wdzięczności wzmacnia się nasza samoocena oraz poczucie własnej wartości. Pomaga lepiej radzić sobie z obniżonym nastrojem, stresem, stanami depresyjnymi, czy wyczerpaniem psychicznym lub fizycznym. Zwiększa poczucie radości i satysfakcji z życia. Rozwijając uważność, zaczynamy świadomie odpowiadać na trudne sytuacje, zamiast automatycznie na nie reagować. Stajemy się bardziej gotowi, aby spokojnie stawić czoła wyzwaniom oraz podejmować mądre i kreatywne decyzje.

W trakcie ćwiczeń uczniowie mogli przetestować różne praktyki uważności, poczuć ich efekty bezpośrednie oraz zastanowić się w jakich sytuacjach mogliby z nich skorzystać. Była to też dobra okazja do refleksji nad mechanizmami stresu, naturą myśli i emocji, dobrych i niewłaściwych strategii radzenia sobie z trudnościami.

Mamy nadzieje, że nasi uczniowie i uczennice wykorzystają poznane techniki nie tylko na potrzeby szkolne, ale i w życiu codziennym.

Tekst i foto: Pedagodzy szkolni

Zdjęcia >>