Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie
ul. Żeromskiego 29 22-500 Hrubieszów

  • Telefon: 84 697 29 63
  • Email: sekretariat@sp2hrubieszow.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Grela
e-mail: inspektor@grelam.pl