Grudzień – miesiącem profilaktyki uzależnień!

Grudzień w naszej szkole jest miesiącem , w którym szczególną uwagę skupiamy na profilaktyce zagrożeń płynących z uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz z niewłaściwego korzystania przez dzieci i młodzież z sieci i nowoczesnych komunikatorów.

Klasy 6-8 uczestniczyły w dwugodzinnych warsztatach realizowanych przez trenerów SOF-OKLES w Kraśniku. Uczniowie mieli możliwość porozmawiania ze specjalistą o zagrożeniach związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych, poznali mechanizmy prowadzące do uzależnień oraz funkcje i przyczyny ryzykownych zachowań. Zwrócono uwagę na fakt, że młodzi ludzie bardzo szybko uzależniają się od substancji psychoaktywnych, które nie dają mocy, ale moc zabierają. Warsztaty miały na celu przedstawienie konstruktywnej, zdrowej i bezpiecznej alternatywy spędzania wolnego czasu bez wspomagania się różnego rodzaju substancjami.

Kolejnym etapem naszych działań były warsztaty dla uczniów klas 4-7, realizowane przez Pana Roberta Turskiego, specjalistę od promowania pozytywnych zachowań użytkowników sieci (Internet, telefony komórkowe) oraz poszukiwania i proponowania wartościowych i nowoczesnych metod nauczania. Trener edukował dzieci i młodzież w zakresie bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci (kontakt z nieznajomymi, ochrona danych oraz wizerunku), doboru gier komputerowych do wieku, cyberprzemocy, uzależnienia od komputera i Internetu. Zaangażowanie uczniów świadczyło o atrakcyjności zajęć, a wiedza, którą wyniosły z warsztatów, o poziomie merytorycznym spotkania.

W klasach  1A i 1B rozpoczął się cykl warsztatów pt.: „Spotkania z Leonem”. Zajęcia prowadziły panie psycholog z PPP w Hrubieszowie: Aneta Tarnawska i Maria Malicka. Głównym celem warsztatów była profilaktyka zachowań agresywnych a także rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych. Uczniowie pogłębiali świadomość własnych uczuć, wrażliwość na potrzeby i uczucia innych osób. Na kolejnych spotkaniach dzieci będą poznawały konstruktywne sposoby wyrażania złości, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz konfliktowych.

Mamy nadzieję, że warsztaty spełniły oczekiwania naszych uczniów i przyczynią się do podejmowania przez nich rozsądnych i przemyślanych decyzji w przyszłości.

Pedagodzy szkolni

Zdjęcia >>