Rozstrzygnięcie szkolnych konkursów profilaktycznych

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu na temat „HIV/AIDS” oraz konkursu plastyczno-literackiego „Świat wartości oczami dziecka”.

W związku z obchodzonym 1 grudnia Światowym Dniem Walki z AIDS oraz realizowanym przez uczniów klasy piątej ogólnopolskim programem „Wychowanie przez czytanie”, w szkole zorganizowane zostały dwa konkursy profilaktyczne:

  1. „Stop – HIV i AIDS”, mający na celu poszerzenie wiedzy na temat tej choroby. Zadaniem uczestników było zebranie informacji o przyczynach, objawach i skutkach zakażenia wirusem HIV, a także o profilaktyce, a następnie wykonanie prezentacji multimedialnej ujmującej powyższe zagadnienia.
  2. „Świat wartości oczami dziecka”. Prace plastyczne i literackie były poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie: Co ważne jest w życiu młodego człowieka oraz jak wyznawane wartości kształtują postawy i czyny ludzi? Zadaniem uczestnika konkursu było wykonanie pracy plastycznej lub literackiej na temat wybranej przez siebie wartości moralnej, spośród wielu omawianych z wychowawcą i pedagogiem podczas zajęć edukacyjno-wychowawczych (szacunek, uczciwość , odpowiedzialność, odwaga, samodyscyplina, sprawiedliwość, przyjaźń, życzliwość czy mądrość).

Wszystkie prace zostały przeanalizowane przez komisje konkursowe. Pod uwagę wzięto: estetykę pracy, pomysłowość oraz przekazane informacje.

Wyniki konkursu o HIV/AIDS

Komisja w składzie: Dyrektor szkoły – Marcin Mróz, pedagog – Izabela Czerw oraz nauczyciele – Ewelina Winiarska i Magdalena Aleksandrowicz, wyłoniła zwycięzców konkursu:

  • I miejsce – Milena Szumiata kl. 8B
  • II miejsce – Krzysztof Winiarski kl. 8A
  • III miejsce – Milena Zamojtel kl. 8B
  • Wyróżnienie – Gabriela Szymańska kl. 8B

Wyniki konkursu „Świat wartości oczami dziecka”

Komisja w składzie: Izabela Czerw, Patrycja Djabin, Beata Drewnik oraz Bogusława Hrycaj, wyłoniła zwycięzców konkursu:

  • I miejsce – Maja Pasieczna kl. 5A
  • II miejsce – Aleksander Ziółkowski kl. 5A
  • III miejsce – Joanna Śpiewak kl. 5A
  • Wyróżnienie – Krystian Iwan kl. 5A

Nagrody zakupione zostały z funduszy Gminy Miejskiej Hrubieszów. Wręczenie dyplomów oraz nagród dla zwycięzców i osób wyróżnionych odbędzie się na terenie szkoły (z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego) , po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i udział w konkursie.

Zdjęcia >>