Szkolne rekordy lekkoatletyczne chłopców

Uwaga! – W tabelach ujęte są wyniki z okresu Gimnazjum nr 2 (czyli od września 1999 r.) w Hrubieszowie i wcześniejszej ośmioklasowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie (do września 2000 r.)

Kolejno: miejsce, imię i nazwisko, wynik, rok uzyskania wyniku

60 metrów
Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,27 sekundy
1 Tomasz KOBYLSKI 7,53 2002
2 Michał SIDOR 7,54 2004
3 Sylwester TYMOSIEWICZ 7,67 1977
4 Tomasz KOZIK 7,67 1990
5 Arkadiusz PUKALUK 7,72 2001
6 Przemysław SIDOR 7,77 1976
7 Ireneusz BARAŃSKI 7,77 1977
8 Robert SZWANC 7,77 1979
9 Wiesław BZDEK 7,77 1984
10 Jarosław SIENKIEWICZ 7,81 1987
11 Piotr CZARNECKI 7,81 2003
12 Marek HORBACZEWSKI 7,87 1977
13 Adam JASINA 7,87 1984
100 metrów
Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,24 sekundy.
1 Arkadiusz PUKALUK 11,40 2002
2 Michał SIDOR 11,74 2005
3 Tomasz KOBYLSKI 11.80 2002
4 Tomasz KOZIK 11,90 1990
5 Sylwester TYMOSIEWICZ 12,14 1977
6 Maciej ADAMUS 12,18 1994
7 Rafał OLESZCZUK 12,18 2004
8 Piotr CZARNECKI 12,22 2003
9 W. KAWARSKI 12,24 1973
10 Robert SZWANC 12,24 1979
11 Wojciech DUDEK 12,24 1980
12 Przemysław SIDOR 12,34 1975
13 Adam KAMIENIARZ 12,41 2003
14 Mateusz LASOTA 12,42 2003
15 Marian KWIATKOWSKI 12,44 1978
16 Albert STADNICKI 12,44 1979
17 Wiesław BZDEK 12,44 1984
18 Adam JASINA 12,44 1984
200 metrów
Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,24 sekundy.
1 Tomasz KOZIK 24,47 1990
2 Arkadiusz PUKALUK 24,55 2002
3 Piotr CZARNECKI 24,72 2003
4 Robert SZWANC 24,94 1979
5 Tomasz KOBYLSKI 25,10 2002
6 Adam KAMIENIARZ 25,13 2003
7 Ireneusz BARAŃSKI 25,24 1977
8 Sylwester TYMOSIEWICZ 25,34 1977
9 Marek HORBACZEWSKI 25,54 1977
10 Marcin SEWERYN 25,57 2003
11 Piotr FULARA 25,73 2004
12 Marian KWIATKOWSKI 25,94 1978
13 Przemysław SIDOR 26,04 1975
14 Adam JASINA 26,04 1983
300 metrów
Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,21 sekundy.
1 Tomasz KOZIK 38,41 1990
2 Jakub MIELNICZUK 38,51 2011
3 Adam KAMIENIARZ 38,80 2003
4 Jakub MIELNICZUK 39,20 2010
5 Sylwester TYMOSIEWICZ 39,41 1977
6 Adam JASINA 40,04 1984
7 Marek HORBACZEWSKI 40,31 1977
8 Kamil FEDOROWICZ 40,43 2003
9 Krzysztof KWIATKOWSKI 41,01 1978
10 Robert SZWANC 41,01 1979
11 Wojciech PAWLUK 41,01 1981
12 Andrzej MALEC 41,08 2011
13 Marcin SEWERYN 41,13 2003
14 Leszek ŻYBURA 41,21 1982
15 Michał PUZIO 41,23 2002
16 Przemysław SIDOR 41,33 1976
400 metrów
Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,21 sekundy.
1 Adam KAMIENIARZ 54,12 2003
2 Kamil FEDOROWICZ 54,43 2004
3 Sylwester TYMOSIEWICZ 55,31 1977
4 Przemysław SIDOR 56,31 1976
5 Jakub MIELNICZUK 56,53 2010
6 Stanisław JAŃCZUK 56,81 1973
7 Robert SZWANC 57,20 1979
8 Wojciech PAWLUK 57,21 1981
9 Andrzej GUZINA 57,91 1976
10 Tomasz KOZIK 58,31 1990
11 Marcin SEWERYN 58,31 2003
12 Leszek ŻYBURA 58,41 1982
13 Krzysztof PALUCH 58,61 1979
14 Kamil CIESIELCZUK 58,71 2002
500 metrów
1 Adam KAMIENIARZ 1:14,45 2003
2 Kamil FEDOROWICZ 1:15,91 2003
3 Krzysztof PALUCH 1:16,30 1978
4 Adam JASINA 1:18,20 1983
5 Marcin GOLEMBA 1:19,17 2004
6 Michał PANASIEWICZ 1:19,62 1996
7 Krzysztof KWIATKOWSKI 1:21,30 1977
8 Wiesław BZDEK 1:21,30 1983
9 Grzegorz ZEZULA 1:23,07 1996
10 Arkadiusz PUCZKOWSKI 1:23,29 1995
11 Tomasz KOTKO 1:23,44 2004
12 Ernest LIPSKI 1:23,50 1992
13 Jarosław KOSZERNY 1:24,80 1991
14 Dariusz SOCHA 1:25,00 1977
15 Mirosław DĄBROWSKI 1:25,10 1977
16 Grzegorz NAJA 1:25,59 1997
600 metrów
1 Kamil FEDOROWICZ 1:28,86 2003
2 Adam KAMIENIARZ 1:32,99 2003
3 Jakub MIELNICZUK 1:34,60 2011
4 Wojciech PAWLUK 1:36,40 1981
5 Marcin PRZYTUŁA 1:37,10 1993
6 Artur GRYNIUK 1:38,00 1984
7 Michał ŚLIWIŃSKI 1:38,28 1994
8 Kamil CIESIELCZUK 1:38,54 2001
9 Ernest LIPSKI 1:38,98 1994
10 Andrzej PIEKARSKI 1:41,10 1994
11 Mirosław DĄBROWSKI 1:41,50 1978
12 Tomasz CIERECH 1:42,15 1994
13 Michał PUZIO 1:43,19 2001
14 Marcin SEWERYN 1:44,34 2002
800 metrów
1 Kamil FEDOROWICZ 2:03,73 2004
2 Sławomir CHORZĘPA 2:05,46 1991
3 Leszek ŻYBURA 2:08,80 1982
4 Stanisław JAŃCZUK 2:08,90 1973
5 Rafał KOWALCZUK 2:09,42 1991
6 Łukasz ZOSIUK 2:12,40 2000
7 Krzysztof PALUCH 2:14,50 1979
8 Wiesław JÓŹWIK 2:15,80 1974
9 Janusz PALUCH 2:16,70 1983
10 Krzysztof KWIATKOWSKI 2:17,30 1978
11 Dariusz SOCHA 2:18,00 1978
1000 metrów
1 Sławomir CHORZĘPA 2:40,36 1991
2 Kamil FEDOROWICZ 2:43,58 2003
3 Rafał KOWALCZUK 2:48,88 1991
4 Bogdan KOŁCIUK 2:49,00 1976
5 Wojciech PAWLUK 2:52,30 1981
6 Jakub MIELNICZUK 2:52,68 2011
7 Krzysztof PALUCH 2:53,20 1978
8 Sławomir ŚLIWIŃSKI 2:54,10 1991
9 Jarosław KOLANO 2:54,50 1976
10 Wiesław GRZYB 2:55,20 1977
11 Dariusz SOCHA 2:56,30 1978
12 Grzegorz NAJA 2:56,50 1998
13 Zenon CHŁOPENIUK 2:57,00 1977
1500 metrów
1 Sławomir CHORZĘPA 4:15,52 1991
2 Leszek ŻYBURA 4:33,20 1982
3 Grzegorz NAJA 4:38,50 1998
4 Bogdan KOŁCIUK 4:40,00 1976
5 Dariusz SOCHA 4:42,50 1978
6 Stanisław FIEDUR 4:44,90 1977
7 Waldemar DĄBROWSKI 4:47,90 1975
8 Zenon CHŁOPENIUK 4:51,20 1977
9 Wiesław SEMEŃCZUK 4:52,00 1975
10 Adam MIAZGA 4:52,20 1973
1 mila (1609,32 m)
1 Sławomir CHORZĘPA 4:35,50 1991
2 Rafał KOWALCZUK 4:48,30 1991
3 Sławomir ŚLIWINSKI 4:54,00 1991
4 Grzegorz NAJA 5:05,27 1998
5 Michał PANASIEWICZ 5:13,41 1996
6 Łukasz ZOSIUK 5:35,53 1998
2000 metrów
1 Sławomir CHORZĘPA 5:49,97 1991
2 Bogdan KOŁCIUK 6:19,00 1976
3 Grzegorz NAJA 6:26,30 1998
4 Rafał KOWALCZUK 6:28,20 1991
5 Sławomir ŚLIWIŃSKI 6:28,40 1991
6 Waldemar DĄBROWSKI 6:32,40 1975
7 Łukasz ZOSIUK 6:34,23 1999
8 Janusz PALUCH 6:38,10 1983
9 Jacek SZYMKOWIAK 6:44,80 1985
10 Michał PANASIEWICZ 6:45,70 1996
11 Albin ZACHARCZUK 6:51,01 2009
12 Piotr PASZUK 6:51,50 1982
13 Adam MONASTYRSKI 7:01,20 1984
3000 metrów
1 Sławomir CHORZĘPA 09:21,21 1991
2 Jarosław KOLANO 10:51,60 1976
3 Krzysztof SZCZEPAŃSKI 10:55,00 1983
4 Adam MIAZGA 10:58,80 1973
110 metrów przez płotki
Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,24 sekundy.
1 Michał ŚLIWIŃSKI 17,68 1994
2 Adam CIERECH 17,70 1993
3 Artur CIEŚLA 19,24 1985
4 Andrzej GNIECIAK 19,54 1984
5 Wiktor KĘDZIERA 19,64 1983
6 Mariusz BILIK 19,84 1984
7 Waldemar WIERZBA 20,04 1974
8 Adam ŁACIŃSKI 20,04 1985
9 Mariusz KUCZMARA 20,54 1982
10 Piotr PUKALUK 20,54 1985
11 Andrzej GUZINA 20,64 1975
12 Sławomir OBSZYŃSKI 20,64 1983
200 metrów przez płotki
Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,24 sekundy.
1 Michał ŚLIWIŃSKI 28,99 1994
2 Robert ZABOROWSKI 30,64 1987
3 Mariusz KRYSZCZUK 30,94 1992
4 Waldemar RUDIUK 31,04 1982
5 Adam CIERECH 31,04 1993
6 Andrzej PIEKARSKI 31,24 1994
7 Emil GNIECKI 31,37 1998
8 Wiesław BZDEK 31,54 1983
9 Adam WATRAS 31,74 1990
10 Piotr PUKALUK 31,94 1985
11 Wiktor KĘDZIERA 32,04 1983
12 Artur CIEŚLA 32,14 1985
300 metrów przez płotki
Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,21 sekundy.
1 Adam CIERECH 46,71 1993
2 Kamil CIESIELCZUK 47,78 2001
3 Sylwester TYMOSIEWICZ 48,01 1976
4 Andrzej GUZINA 48,71 1975
5 Andrzej PIEKARSKI 49,01 1993
6 Damian KRYSZCZUK 49,34 1999
7 Emil GNIECKI 49,42 1997
8 Mirosław NITA 51,81 1976
9 Kamil TONDOS 52,09 1998
10 Tomasz CIERECH 53,41 1993
11 Radosław KAPKIN 57,07 2000
12 Piotr BRZUSZCZAK 58,27 2000
400 metrów przez płotki
Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,21 sekundy.
1 Andrzej GNIECIAK 1:11,21 1984
1500 metrów z przeszkodami
1 Sławomir CHORZĘPA 4:50,80 1991
2 Leszek ŻYBURA 4:59,42 1982
2000 metrów z przeszkodami
1 Sławomir CHORZĘPA 6:36,40 1991
Skok w dal
1 Wiesław BZDEK 6,40 1984
2 Jarosław SIENKIEWICZ 6,24 1987
3 Przemysław SIDOR 5,98 1976
4 Mirosław DENESIUK 5,95 1982
5 Marek HORBACZEWSKI 5,85 1977
6 Emil GNIECKI 5,85 1998
7 Kamil FEDOROWICZ 5,83 2002
8 Marek OSIKA 5,80 1986
9 Waldemar RUDIUK 5,75 1982
10 Maciej SOLAK 5,74 5,74
11 Ireneusz BARAŃSKI 5,73 1977
12 Jerzy PUKALUK 5,70 1983
Skok wzwyż
1 Jarosław KAPKIN 1.90 2010
2 Waldemar RUDIUK 1.80 1982
3 Piotr FULARA 1.76 2004
4 Andrzej GUZINA 1.70 1976
5 Łukasz WOJTIUK 1.70 2002
6 Adam BOJARCZUK 1.70 2007
7 Piotr PUKALUK 1.68 1985
8 Daniel SADOWSKI 1.67 2004
9 Piotr PASZUK 1.66 1984
10 Kamil CIESIELCZUK 1.66 2001
11 Krzysztof GIDZIŃSKI 1.65 1974
12 Ireneusz BARAŃSKI 1.65 1977
13 Dariusz CZUJKOWSKI 1.65 1981
14 Mirosław DENESIUK 1.65 1982
15 Jerzy PUKALUK 1.65 1983
Trójskok
1 Andrzej GUZINA 12.41 1976
2 Krzysztof GIDZIŃSKI 12.40 1974
3 Wiesław BZDEK 11.70 1984
4 Waldemar RUDIUK 11.60 1982
5 Emil GNIECKI 11.51 1998
6 Artur ORŁOWSKI 11.30 1973
7 Adam KAMIENIARZ 11.30 2003
8 Wojciech PYC 11.12 1974
9 Artur SZUMIATA 10.75 1977
10 Jerzy PUKALUK 10.69 1983
11 Adam MAKAREWICZ 10.24 1977
Pchnięcie kulą 5 kg
1 Jarosław SIENKIEWICZ 12.82 1987
2 Krzysztof STIPURA 12.48 1974
3 Ryszard BAJEK 11.79 1977
4 Grzegorz SĘTOWSKI 11.59 1978
5 Kamil NIEDOBIT 11.46 2009
6 Daniel PATYJEWICZ 11.24 2002
7 Paweł SAS 11.08 2007
8 Piotr KOT 11.01 1985
9 Lucjan MAJERSKI 10.91 1982
10 Adam KASIBORSKI 10.85 1978
11 Krystian FEDOROWICZ 10.80 2007
12 Jarosław LASOTA 10.75 2005
13 Łukasz PANASIEWICZ 10.75 2005
14 Ernest LIPSKI 10.72 1994
15 Artur ŁOMAŃSKI 10.68 1989
16 Wiesław BAJEK 10.65 1974
Pchnięcie kulą 7,256 kg
1 Piotr KOT 8.87 1985
Rzut dyskiem 1 kg
1 Leszek OMIELSKI 44.12 1983
2 Jarosław SIENKIEWICZ 43.44 1987
3 Wiesław BAJEK 41.00 1975
4 Krzysztof STIPURA 40.98 1974
5 Grzegorz SĘTOWSKI 38.36 1978
6 Piotr KOT 38.35 1985
7 Lucjan MEJERSKI 35.54 1982
8 Adam TKACZUK 34.36 1983
9 Ryszard BAJEK 33.43 1977
10 Tomasz HUKOWSKI 32.74 2004
11 Marek PITUS 31.25 1987
12 Marek MAJERSKI 30.66 1984
Rzut dyskiem 1,5 kg
1 Jarosław SIENKIEWICZ 33.46 1987
2 Tomasz HUKOWSKI 32.74 2004
3 Wiesław BAJEK 31.88 1975
Rzut dyskiem 2 kg
1 Krzysztof STIPURA 29.79 1974
2 Piotr KOT 24.04 1985
3 Wiesław BAJEK 23.98 1975
Rzut oszczepem 600 gram
1 Tomasz HUKOWSKI 47.91 2004
2 Kamil FEDOROWICZ 47.56 2004
3 Kamil KASPRZAK 46.63 2005
4 Marek SZCZUR 46.38 1974
5 Paweł SIDOROWICZ 44.40 2009
6 Krystian FEDOROWICZ 43.94 2007
7 Łukasz MICHALCZYK 42.82 1999
8 Artur PALUCH 41.43 1978
9 Piotr BODNAR 40.08 1985
10 Tomasz MARGOL 39.92 1996
11 Dawid DEC 39.08 2010
12 Robert HAŁAS 38.28 1987
13 Bartłomiej PIEKAROŚ 37.90 2010
14 Konrad SALEWSKI 37.24 2008
15 Wojciech PEMPKO 37.02 1989
16 Adrian MOŁDUCH 36.80 2002
17 Kamil NIEDOBIT 36.70 2009
18 Marian KAMIŃSKI 36.40 1979
19 Jarosław JĘDRUSZCZAK 36.38 1986
Rzut oszczepem 700 gram
1 Tomasz HUKOWSKI 46.80 2004
2 Kamil FEDOROWICZ 41.36 2004
3 Kamil KASPRZAK 40.10 2004
Rzut młotem 5 kg
1 Wiesław BAJEK 28.12 1975
2 R. KOWALSKI 16.02 1976
3 Ryszard BAJEK 14.04 1976
Rzut młotem 7,256 kg
1 Wiesław BAJEK 26.30 1975
Chód 3000 metrów
1 Sławomir KUCHARSKI 16:35,0 1984
2 Janusz KUŹMIŃSKI 16:41,8 1983
3 Bogusław KRUKOWSKI 16:50,0 1984
4 Janusz PALUCH 17:07,0 1983
5 Adam BORNY 17:21,0 1984
6 Grzegorz GŁOWACZ 17:40,0 1984
7 Andrzej GNIECIAK 17:46,1 1983
8 Artur GRYNIUK 18:02,4 1983
9 Marek ŻMUDA 18:02,7 1983
10 Sławomir BORKOWSKI 18:10,0 1984
11 Dariusz KUŹMIŃSKI 18:14,0 1982
12 Paweł BAKUŃ 18:31,0 1982
13 Krzysztof SZCZEPAŃSKI 18:40,0 1983
14 Piotr KUCZMARA 18:43,8 1982
Chód 5000 metrów
1 Sławomir KUCHARSKI 29:33,00 1984
2 Tomasz KASZUBA 29:39,89 2003
3 Janusz KUŹMIŃSKI 30:12,40 1983
4 Janusz PALUCH 30:31,40 1983
5 Bartosz DOBROWOLSKI 31:16,80 1987
6 Robert SADOWSKI 32:04,80 1985
7 Piotr STASIUK 32:16,20 1985
4 x 100 metrów
1 PUZIO Michał
KOBYLSKI Tomasz
CZARNECKI Piotr
PUKALUK Arkadiusz
47,41 2002
4 x 400 metrów
1 SOLAK Maciej
SEWERYN Marcin
LEBIEDOWICZ Sławomir
KAMIENIARZ Adam
3:59,83 2003
Sztafeta olimpijska (800+400+200+100 metrów)
1 Rafał KOWALCZUK
Tomasz KOZIK
Tomasz KAZAN
Paweł JANIK
3:59,40 1990
4 x 250 metrów (na naszym boisku)
1 Łukasz MAŁYSKA
Bartłomiej MROCZKOWSKI
Przemysław CZEPIL
Mateusz CZERW
2:30,17 2006
Sztafeta szwedzka 400 – 300 – 200 – 100
1 Eryk KOŚCIOWSKI
Krzysztof NAJA
Krystian DROZDA
Jakub MIELNICZUK
2:27,38 2011

 Opracował: mgr Marek Ambroży Kitliński – nauczyciel wf
w Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie w latach 1999 – 2007