Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Hrubieszowa nr 957/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hrubieszów, ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:

  1. składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 13 lutego 2023r. do 17 marca 2023r.;
  2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i dokumentów – od 20 marca 2023r. do 24 marca 2023r.;
  3. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 27 marca 2023r.;
  4. potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej – od 27 marca 2023r. do 31 marca 2023r.;
  5. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 3 kwietnia 2023r.;
  6. składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – od 4 kwietnia 2023r. do 28 lipca 2023r.;
  7. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów złożonych w postępowaniu uzupełniającym – od 31 lipca 2023r. do 11 sierpnia 2023r.;
  8. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 14 sierpnia 2023r.;
  9. potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej – od 16 sierpnia 2023r. do 18 sierpnia 2023r.;
  10. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 21 sierpnia 2023r.

Dyrekcja

Karta zapisu dziecka (doc) – do pobrania >>
Karta zapisu dziecka (pdf) – do pobrania >>

Do wypełnionej karty zapisu dziecka należy dołączyć kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka. Druki do zapisu można również otrzymać w sekretariacie szkoły.

W przyszłym roku szkolnym jeden z oddziałów będzie o profilu sportowym jeżeli będzie odpowiednia ilość chętnych do oddziału sportowego.