Nauczyciele

Edukacja wczesnoszkolna

Anna Budzyńska
Joanna Hawryluk
Iwona Kociach
Małgorzata Malicka – Jankowska
Marta Piątkowska – Mazurek
Danuta Pirogowicz
Elżbieta Charatynowicz
Ewelina Zając


Język polski

Beata Caboń
Beata Drewnik
Anna Olejarz
Marzena Kańkowska


Język angielski

 Alicja Bas
Patrycja Djabin
Joanna Gumiela
Marcin Mróz


Język rosyjski

Bogusława Hrycaj
Marcin Mróz


 Plastyka

Bogusława Hrycaj
Agnieszka Ślażyńska
Beata Lichoń – Fabrowska


Technika

Bogusława Hrycaj
Ewelina Bilik


Matematyka

Ewa Flis
Ewelina Bilik
Renata Rząd
Lena Kasprzyk
Anna Witolska


 Przyroda

Ewelina Winiarska


Biologia

Artur Dąbrowski


Chemia

Agnieszka Ślażyńska


Zajęcia artystyczne

Agnieszka Ślażyńska
Bogusława Hrycaj


Fizyka

Anna Witolska
Ewelina Bilik


Geografia

Ewelina Winiarska


Historia

Marzena Kańkowska
Anna Łuszczuk
Łukasz Kotwica


Informatyka

Renata Rząd
Beata Lichoń – Fabrowska
Anna Witolska


Muzyka

Beata Lichoń – Fabrowska
Beata Krawczuk


Wychowanie fizyczne

Marzanna Bielecka
Elwira Pawłowska
Krzysztof Dąbrowski
Robert Jóźwiak
Ewelina Winiarska
Aneta Brzyska


Religia

Beata Krawczuk
Ewa Markiewicz – Misztal
Katarzyna Szczepańska
ks. Paweł Zawada


Świetlica

Marta Moniuk
Artur Dąbrowski
Łukasz Kotwica


Biblioteka

Helena Nieradko
Aneta Zamościńska – Kmiecik


Edukacja dla bezpieczeństwa

Katarzyna Szczepańska


Doradztwo zawodowe

Katarzyna Szczepańska


Wychowanie do życia w rodzinie

Agnieszka Ślażyńska