Kalendarium

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2022
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2022 – 31 grudnia 2022
Ferie zimowe 16 – 29 stycznia 2023
Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023
Egzamin Ósmoklasisty 23, 24, 25 maja 2023
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 31 października 2022
22 grudnia 2022
2 stycznia 2023
2 maja 2023
23 maja 2023 – egzamin ósmoklasisty
24 maja 2023 – egzamin ósmoklasisty
25 maja 2023 – egzamin ósmoklasisty
9 czerwca 2023
Zakończenie zajęć dydaktyczno –
wychowawczych
23 czerwca 2023