Dzień kobiet – przyjemnie i pożytecznie

Jak co roku 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Jednak w tym roku klasa 6B postanowiła spędzić ten dzień w sposób inny, niż zwyczajowo jest to przyjęte.

Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu rodziców naszych uczniów, a w szczególności pań: A. Kruk i E. Kosteckiej, uczniowie w tym dniu wraz z wychowawcą, udali się do muzeum, gdzie spędzili miło czas na ciekawej lekcji historii. Uczniowie z przewodnikiem zwiedzili ekspozycje: archeologiczną, historyczną, etnograficzną i sztuki. Ponadto mieli możliwość wysłuchania pani przewodnik, która w interesujący sposób opowiedziała historię oglądanych przedmiotów. Każdy uczeń mógł znaleźć coś szczególnie interesującego dla siebie.

Po tej cennej lekcji historii, klasa udała się do restauracji „Magistrat”, gdzie czekały na uczniów, zamówione wcześniej przez panie A. Kruk i E. Kostecką, pizze i napoje.

Czas spędzony w restauracji upłynął bardzo przyjemnie na wspólnych rozmowach i żartach, co w sposób szczególny wpływa na integrację zespołu klasowego. Taka forma spędzenia Dnia Kobiet przyniosła bardzo pozytywny skutek w odbiorze uczniów, jak też rodziców. Na koniec uczniowie wraz z rodzicami zasugerowali, że tego typu spotkania powinny odbywać się częściej, nie tylko z okazji Dnia Kobiet.

Tekst i foto: Marzena Kańkowska

Zdjęcia >>