Skład SU

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie

  • Przewodniczący – Kacper Dęga
  • Zastępca – Wiktoria Kowalczyk
  • Kronikarze – Gabriela Szymańska, Krystian Kucharski
  • Protokolanci – Wiktoria Kowalczyk, Oliwia Kowalczyk

Opiekunowie: p. Anna Olejarz, p. Alicja Bas