Skład SU

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie

  • Przewodniczący – Honorata Gieleta
  • Zastępca – Igor Skrok
  • Kronikarze – Bartosz Skrok, Jan Węcławik
  • Protokolant – Emilia Pawluk

Opiekunowie: p. Anna Olejarz, p. Alicja Bas