Skład Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie

  • Przewodniczący – Bartosz Baj
  • Zastępca – Cyprian Piłat
  • Kronikarze – Bartosz Skrok
  • Protokolant – Patryk Brzycki

Opiekunowie: Ewelina Bilik, Bogusława Hrycaj, Joanna Gumiela