Skład SU

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie

  • Przewodniczący – Krzysztof Winiarski
  • Zastępca – Leon Dąbrowski
  • Kronikarze – Amelia Sagadyn
  • Protokolant – Aleksandra Gawron

Opiekunowie: p. Ewelina Bilik, p. Alicja Bas