Szkolny Klub Wiewiórka

Szkolny Klub Wiewiórka zrzesza uczniów klas I – III.

Członkowie Klubu:

 • przestrzegają zasad higieny osobistej i otoczenia;
 • przynajmniej dwa razy dziennie czyszczą zęby;
 • dwa razy do roku kontrolują stan uzębienia u lekarza dentysty;
 • szanują przyrodę;
 • okazują szacunek innym.

Cele działania Klubu:

 • popularyzacja wśród uczniów zasad higieny jamy ustnej i całego ciała;
 • kształtowanie podstawowych nawyków higieniczno – sanitarnych i żywieniowych;
 • wdrażanie do przestrzegania zasad higieny otoczenia i środowiska;
 • kształtowanie humanitarnych postaw dzieci oraz prawidłowego współżycia w grupie rówieśniczej;
 • nauczanie podstawowych pojęć z zakresu pierwszej pomocy;
 • przygotowanie do podjęcia działalności w szkolnym kole PCK.

Powyższe cele realizowane są między innymi poprzez:

 • organizowanie konkursów;
 • przeprowadzanie pogadanek;
 • wykonywanie gazetek, plakatów propagujących działalność Klubu;
 • gry i zabawy dydaktyczne;
 • pokazy prawidłowego czyszczenia zębów;
 • prowadzenie zajęć praktycznych dotyczących podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy;
 • wyświetlanie filmów.

Opiekę nad Klubem sprawuje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej: Anna Budzyńska.