Kalendarium

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2020 – 31 grudnia 2020
Ferie zimowe 4 – 15 stycznia 2021
Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021
Egzamin Ósmoklasisty 25, 26, 27 maja 2021
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2 listopada 2020 – Dzień Zaduszny
31 marca 2021 – dzień przed świętami
30 kwietnia 2021 – dzień przed „Majówką”
4 maja 2021 – dzień po „Majówce”
25 maja 2021 – egzamin ósmoklasisty
26 maja 2021 – egzamin ósmoklasisty
27 maja 2021 – egzamin ósmoklasisty
4 czerwca 2021 – piątek po Bożym Ciele
Zakończenie zajęć dydaktyczno –
wychowawczych
25 czerwca 2021