Kalendarium

Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2019 – 31 grudnia 2019
Ferie zimowe 13 – 26 stycznia 2020
Wiosenna przerwa świąteczna 09 – 14 kwietnia 2020
Egzamin Ósmoklasisty 21, 22, 23 kwietnia 2020
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 14 października 2019
31 października 2019
30 kwietnia 2020
29 maja 2020
1 czerwca 2020
12 czerwca 2020
Zakończenie zajęć dydaktyczno –
wychowawczych
26 czerwca 2020