Kalendarium

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2021 – 31 grudnia 2022
Ferie zimowe 14 – 27 lutego 2022
Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022
Egzamin Ósmoklasisty 24, 25, 26 maja 2021
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 15 października 2021
12 listopada 2021
7 stycznia 2022
2 maja 2022
24 maja 2022 – egzamin ósmoklasisty
25 maja 2022 – egzamin ósmoklasisty
26 maja 2022 – egzamin ósmoklasisty
17 czerwca 2022
Zakończenie zajęć dydaktyczno –
wychowawczych
24 czerwca 2022