Kalendarium

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2020 – 31 grudnia 2020
Ferie zimowe 1 – 14 lutego 2021
Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021
Egzamin Ósmoklasisty 25, 26, 27 maja 2021
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2 listopada 2020 – Dzień Zaduszny
4-5 stycznia 2021 – 2 dni przed Świętem 3 Króli
30 kwietnia 2021 – dzień przed „Majówką”
25 maja 2021 – egzamin ósmoklasisty
26 maja 2021 – egzamin ósmoklasisty
27 maja 2021 – egzamin ósmoklasisty
4 czerwca 2021 – piątek po Bożym Ciele
Zakończenie zajęć dydaktyczno –
wychowawczych
25 czerwca 2021