Nauczyciele

Nauczanie początkowe

Katarzyna Beń
Anna Budzyńska
Joanna Hawryluk
Iwona Kociach
Małgorzata Malicka – Jankowska
Marta Moniuk
Marta Piątkowska – Mazurek
Danuta Pirogowicz
Joanna Tomasiak
Elżbieta Charatynowicz
Ewelina Zając


Język polski

Beata Caboń
Beata Drewnik
Maria Heflich
Anna Olejarz


Język angielski

 Alicja Bas
Patrycja Djabin
Joanna Gumiela
Marcin Mróz


Język rosyjski

Bogusława Hrycaj
Marcin Mróz


 Plastyka

Bogusława Hrycaj
Agnieszka Ślażyńska


Technika

Bogusława Hrycaj


Matematyka

Ewa Flis
Ewelina Bilik
Renata Rząd
Lena Kasprzyk
Anna Witolska


 Przyroda

Jadwiga Stępka
Aneta Zamościńska – Kmiecik
Andrzej Jurczyński


Biologia

Jolanta Jurczyńska
Artur Dąbrowski
Jadwiga Stępka
Andrzej Jurczyński


Chemia

Agnieszka Ślażyńska
Jolanta Jurczyńska


Zajęcia artystyczne

Agnieszka Ślażyńska
Bogusława Hrycaj


Fizyka

Anna Witolska


Geografia

Ewelina Winiarska
Jolanta Jurczyńska
Aneta Zamościńska – Kmiecik


Historia

Marzena Kańkowska
Anna Łuszczuk


Informatyka

Renata Rząd
Beata Lichoń – Fabrowska
Anna Witolska


Muzyka

Beata Lichoń – Fabrowska
Beata Krawczuk


Wychowanie fizyczne

Marzanna Bielecka
Elwira Pawłowska
Krzysztof Dąbrowski
Robert Jóźwiak
Ewelina Winiarska


Religia

Beata Krawczuk
Ewa Markiewicz – Misztal
Katarzyna Szczepańska
ks. Paweł Obirek


Świetlica

Joanna Hawryluk
Anna Budzyńska
Beata Krawczuk
Marta Moniuk
Anna Łuszczuk
Krzysztof Dąbrowski
Jolanta Jurczyńska
Aneta Zamościńska – Kmiecik


Biblioteka

Helena Nieradko
Aneta Zamościńska – Kmiecik
Anna Łuszczuk


Edukacja dla bezpieczeństwa

Katarzyna Szczepańska


Doradztwo zawodowe

Katarzyna Szczepańska


Wychowanie do życia w rodzinie

Jadwiga Stępka