Edukacja prawna dzieci w Dwójce

W ramach edukacji prawnej dzieci, uczniowie klas 2A i 3B SP nr 2 w Hrubieszowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pana Przemysława Gumielę – tatę Hani z klasy 2A, który jest nauczycielem śpiewu, teorii muzyki, gry na fortepianie i saksofonie oraz sekretarzem sądowym.

Edukacja prawna jest procesem ustawicznym. Obejmuje m. in. wiedzę na temat podstawowych praw i obowiązków obywateli oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego.

Nasz gość w niezwykle ciekawy i jednocześnie przystępny sposób zapoznał uczniów z zagadnieniami szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Przekazał dzieciom wiele cennych informacji, m. in. na temat struktury sądów powszechnych w Polsce, czym zajmują się poszczególne wydziały, kto pracuje w sądzie i jakie ma zadania. Bardzo dziękujemy za ciekawą i niezwykle potrzebną lekcję wychowania obywatelskiego.

Uczniowie klas 2A i 3B
Wychowawczynie Joanna Tomasiak i Katarzyna Beń

Zdjęcia >>