KOMUNIKAT! REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021!

Podajemy poniżej terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie:

  1. składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej – od 27 stycznia 2020r. do 6 marca 2020r.
  2. weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów – od 9 marca 2020r. do 13 marca 2020r.
  3. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 23 marca 2020r.
  4. potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej – od 24 marca 2020r. do 3 kwietnia 2020r.
  5. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 7 kwietnia 2020r.
  6. składanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w postępowaniu uzupełniającym – od 8 kwietnia 2020r. do 7 sierpnia 2020r.
  7. weryfikacja wniosków złożonych w postępowaniu uzupełniającym – od 10 sierpnia 2020 r. do 14 sierpnia 2020r.
  8. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 17 sierpnia 2020r.
  9. potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej – od 18 sierpnia 2020r. do 21 sierpnia 2020r.
  10. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 24 sierpnia 2020r.

Dyrekcja