Akcja Szkolnego Koła CARITAS

Członkowie Szkolnego Koła Caritas ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie podczas zabawy andrzejkowej przeprowadzili loterie fantową, z której dochód przekazano mieszkańcom Państwowego Domu Dziecka w Zamościu. Pierwszego dnia ferii tj. 13 stycznia 2020 roku wolontariusze SKC odwiedzili dom dziecka przekazując zebrane środki pieniężne na zakup potrzebnych sprzętów do nowych pokoi dzieci. Podczas tego spotkania młodzi w zabawach i rozmowach miło spędzili czas. Opiekunami podczas wyjazdu były panie: Anna Witolska i Beata Krawczuk.

Tekst: Beata Krawczuk
Foto: Anna Witolska

Zdjęcia >>