„Chcesz być zdrowy, młody nie stroń nigdy od wody”

W drugim dniu ferii zimowych uczniowie SP nr 2 wybrali się na basen i kręgle do Chełma , który został dofinansowany przez Gminę Miejską Hrubieszów. Celem wyjazdu, w którym udział wzięła grupa dzieci z klasy 2 i 5, było propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia i zachęcanie ich do czynnego uprawiania sportu. Czas spędzony w wodzie i na kręglach przysporzył wszystkim uczestnikom wyjazdu oprócz korzyści zdrowotnych wiele radości i przyjemnych wrażeń. Wycieczka była świetną zabawą i integracją z innymi dziećmi. Opiekunami wycieczki były Katarzyna Szczepańska i Marzanna Bielecka. Serdeczne podziękowania dla Doroty Lebiedowicz (rodzica) za pomoc i udział w wycieczce.

Tekst i foto: Marzanna Bielecka

Zdjęcia >>