Lekcja wychowania fizycznego na lodowisku

16 grudnia uczennice klasy 5AB pod opieką Marzanny Bieleckiej wzięły udział w lekcji wychowania fizycznego na lodowisku miejskim. Głównym celem zajęć, oprócz nabycia przez wychowanków umiejętności jazdy na łyżwach, jest chęć zaspokajania potrzeb ruchowych tak by aktywność fizyczna była podejmowana przez nich świadomie, dobrowolnie i z entuzjazmem. Dodatkowymi założeniami prowadzonych zajęć na lodowisku są :

  1. wszechstronne doskonalenie sprawności fizycznej (w szczególności zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych),
  2. propagowanie łyżwiarstwa jako formy sportowo – rekreacyjne do realizacji w czasie wolnym (aktywna forma wypoczynku),
  3. doskonalenie i pogłębienie umiejętności jazdy na łyżwach,
  4. rozwijanie indywidualnych zainteresowań i umiejętności,
  5. pogłębianie i utrwalanie znajomości podstawowych zasad zachowania bezpieczeństwa na lodzie,
  6. wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
  7. utrwalanie właściwych postaw moralnych i społecznych, opartych na współpracy w grupie i szacunku dla partnera czy przeciwnika,
  8. nabycie umiejętności pokonywania nieśmiałości i leku podczas zdobywania nowych umiejętności, rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu, hartowanie i uodparnianie organizmu na przeziębienia.

Serdeczne podziękowania dla pana Roberta Basa (rodzica)  za transport i opiekę podczas zajęć.

Tekst, foto i video: Marzanna Bielecka

Zdjęcia >>