Ratujemy i Uczymy Ratować z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzony jest przez Fundację WOŚP w szkołach na terenie całej Polski. Programem tym objęta jest również SP nr 2 w Hrubieszowie. Polega on na prowadzeniu przez przeszkolonych nauczycieli zajęć z podstawowych czynności ratujących życie. Podczas zajęć uczniowie korzystają z podręcznika oraz fantomów otrzymanych od Fundacji WOŚP.

Uczniowie, którzy przystąpili do realizacji Programu uczą się oceny poziomu bezpieczeństwa, oceny przytomności i wzywania pomocy, zastosowania pozycji bocznej oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Bardzo ważne dla wyrobienia nawyków jest systematyczne powtarzanie takich ćwiczeń, dlatego uczniowie klasy 2a uczestniczyli w bieżącym roku szkolnym w zajęciach powtórkowych. Po zakończeniu zajęć dzieci otrzymały certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.

Opiekun Szkolnego Klubu Wiewiórka
przy SP nr 2 w Hrubieszowie: Katarzyna Beń

Zdjęcia >>