Wycieczka do zoo im. Stefana Milera w Zamościu

17 października 2019 roku uczniowie klasy 1A i 1B pod opieką wychowawczyń i rodziców wzięli udział w kampanii edukacyjnej „Oto sowa mądra głowa-nocni mieszkańcy zamojskiego zoo”. Wizyta w zoo pozwoliła miło spędzić czas w towarzystwie swoich rówieśników  w otoczeniu przyrody, która w zbawienny sposób wpływa na nasze zdrowie i dobre samopoczucie. W nowocześnie wyposażonej sali dydaktycznej mali uczniowie wzięli udział w warsztatach przybliżających im życie sowy – nocnego mieszkańca zoo. Poznali biologie życia występujących w zoo gatunków zwierząt. Wynieśli ze sobą szacunek do przyrody, uwrażliwi się na piękno przyrody, zrozumieli konieczność ochrony gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem.

Wszyscy wróciliśmy zadowoleni z uśmiechami na twarzach i słoneczkiem w plecaku – pogoda nam dopisała.

Tekst i foto: Iwona Kociach

Zdjęcia >>