Dzień Edukacji Narodowej 2019

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej miały w naszej szkole szczególnie uroczysty i podniosły charakter. Powodem tego był fakt, że Miejski Dzień Edukacji Narodowej odbywał się właśnie w Szkole Podstawowej nr 2. Z tejże okazji mury naszej placówki odwiedziło wielu znamienitych gości:

 • Burmistrz Miasta Hrubieszowa – Pani Marta Majewska,
 • Ksiądz Prałat Andrzej Puzon,
 • Przewodnicząca Rady Miasta – Pani Anna Naja,
 • Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta – Pan Radosław Szkudziński,
 • Inspektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta – Pani Elżbieta Telega – Niemczyk,
 • Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miejskiej – Pan Marian Cisło,
 • Przedstawiciel ZNP – Pani Marta Piątkowska – Mazurek,
 • Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” – Pani Helena Nieradko,
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce – Pan Mariusz Nagadowski,
 • Dyrektorki Szkół Podstawowych naszego miasta – Pani Edyta Kucharska i Pani Marzanna Bednarczuk,
 • Wicedyrektorki Szkół Podstawowych naszego miasta – Pani Marta Słupna, Pani Dorota Cybula, Pani Joanna Filipowicz,
 • Dyrektorki Przedszkoli Miejskich – Pani Katarzyna Nowosad, Pani Dorota Pirogowicz, Pani Wioletta Wolanin, Pani Bożena Florek,
 • Przedstawiciele Rady Rodziców SP nr 2 – Pan Artur Wojtiuk i Pani Iwona Adamczuk,
 • Kierowniczka Zespołu Obsługi Przedszkoli – Pani Barbara Harapiuk,
 • Główni Księgowi Placówek Oświatowych,
 • Kierownicy Administracyjni Szkół,
 • Nauczyciele Miejskich Szkół i Przedszkoli
 • oraz emerytowani pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia Sztandaru SP nr 2 oraz odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Andrzej Jurczyński, który przywitał przybyłych gości oraz krótko przypomniał historię obchodzonego tego dnia święta. Kolejnym punktem imprezy były przemówienia przybyłych gości. Jako pierwsza głos zabrała Pani Burmistrz Marta Majewska, która pogratulowała nauczycielom nagrodzonym medalami za długoletnią służbę. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorcowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

Medalem Złotym za długoletnią służbę odznaczone zostały:

 • Pani Jolanta Korkosz – nauczycielka SP nr 1
 • Pani Adela Łaskarzewska – pracownik obsługi SP nr 3
 • Pani Barbara Mielniczuk – emerytowany nauczyciel SP nr 1
 • Pani Marta Słupna – wicedyrektor SP nr 3

Medalem Srebrnym za długoletnią służbę odznaczone zostały:

 • Pani Urszula Suplicka – nauczyciel SP 3
 • Pani Anna Świstowska – nauczyciel SP 3

Medalem Brązowym za długoletnią służbę odznaczeni zostali:

 • Pani Patrycja Lipska – nauczyciel SP nr 3
 • Pani Dorota Witkowska – nauczyciel SP nr 3
 • Pan Kamil Wojciechowski – nauczyciel SP nr 3

Następnie głos zabrali: Ksiądz Prałat Andrzej Puzon, Pan Mariusz Nagadowski oraz przedstawiciele Rady Rodziców SP nr 2 – Pan Artur Wojtiuk i Pani Iwona Adamczuk. Po przemówieniach wyprowadzono sztandar i zaczęła się część artystyczna w wykonaniu uczniów SP nr 2.

Po części artystycznej Pani Burmistrz wraz z Naczelnikiem Wydziału Oświaty wręczyli Nagrody Burmistrza Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Otrzymali je:

 • Pani Jolanta Korkosz – SP nr 1
 • Pani Katarzyna Sztuk – SP nr 1
 • Pan Andrzej Podlewski – SP nr 1
 • Pan Tomasz Magdziak – SP nr 1
 • Pani Marzanna Bielecka – SP nr 2
 • Pani Beata Krawczuk – SP nr 2
 • Pani Jadwiga Stępka – SP nr 2
 • Pani Aneta Zamościńska – Kmiecik – SP nr 2
 • Pani Marzanna Bednarczuk – SP nr 3
 • Pani Małgorzata Jasina – SP nr 3
 • Pani Marta Słupna – SP nr 3
 • Pan Tomasz Szlonzak – SP nr 3
 • Pani Joanna Świeca – Miejskie Przedszkole nr 1
 • Pani Wioletta Wolanin – Miejskie Przedszkole nr 3

Na koniec Dyrektor Andrzej Jurczyński wręczył nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 2 Nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz pracownikom administracji i obsługi za solidne i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków. Nagrody otrzymali:

nauczyciele:

 • Alicja Bas
 • Patrycja Djabin
 • Beata Drewnik
 • Ewa Flis
 • Maria Heflich
 • Bogusława Hrycaj
 • Anna Łuszczuk
 • Marcin Mróz
 • Danuta Pirogowicz
 • Ewelina Winiarska

pracownicy administracji i obsługi:

 • Mariusz Obszyński
 • Anna Naja
 • Monika Gieleta
 • Barbara Matuszyńska
 • Katarzyna Dubienko
 • Ryszard Repeć
 • Mirosław Krochmal
 • Witold Borsukiewicz
 • Józefa Głuszczak
 • Barbara Bojarczuk
 • Zofia Ciesielczuk
 • Grażyna Kaniuga
 • Wiesław Skrzyński
 • Bożena Szwiec
 • Zbigniew Wójcik
 • Barbara Żuk

Po uroczystości wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez obsługę kuchni Szkoły Podstawowej nr 2 pod kierownictwem Pani Katarzyny Dubienko.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości obchodów Miejskiego Dnia Edukacji Narodowej. A są to następujące osoby: Beata Krawczuk, Anna Witolska, Bogusława Hrycaj, Katarzyna Dubienko, Anna Budzyńska, Ewelina Bilik, Ewelina Winiarska, Marzanna Bielecka, Marcin Mróz, Anna Olejarz, Anna Naja i inni pracownicy niepedagogiczni, którzy włączyli się do przygotowań.

Tekst: Marcin Mróz
Foto: Katarzyna Beń

Zdjęcia >>