Wybraliśmy nowy Samorząd Uczniowski!

19 września w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Komisja Wyborcza przedstawia nowy Zarząd SU:

  • Przewodnicząca: Honorata Gieleta – klasa 8B
  • Zastępca: Igor Skrok – klasa 8A
  • Protokolant: Emilia Pawluk – klasa 5B
  • Kronikarz: Bartosz Skrok – klasa 6A, Jan Węcławik – klasa 4A

Pełni werwy przystępujemy do pracy w nowym roku szkolnym.