Bezpieczne wakacje

W ramach akcji „Bezpieczne wakacje”, dnia 17 czerwca 2019 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej panem Krzysztofem Hajkiewiczem. Funkcjonariusz przeprowadził pogadankę dla najmłodszych uczniów na temat zagrożeń z jakimi mogą spotkać się w czasie letniego wypoczynku.

Celem tego spotkania było podniesienie bezpieczeństwa dzieci w czasie spędzania wolnego czasu, a także uświadomienie zagrożeń związanych z wypoczynkiem. Z ciekawej prelekcji uczniowie dowiedzieli się, jak bezpiecznie zachowywać się podczas nadchodzących wakacji. Dzieci wspólnie z funkcjonariuszem przypomniały sobie numery telefonów alarmowych, jak bezpiecznie poruszać się po drodze oraz spędzać czas wolny na placu zabaw, przy akwenach wodnych i innych miejscach na świeżym powietrzu. Prowadzący zwrócił także uwagę na wzmożoną czujność w stosunku do osób nieznajomych. Dzieci w tracie spotkania mogły obejrzeć film przedstawiający zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych pt. „Strzeż się nieznajomych”. Na zakończenie funkcjonariusz przekazując dzieciom elementy odblaskowe podkreślił ich wagę, mówiąc że umieszczone na ubraniach bądź plecakach dzieci powodują w porze wieczorowo-nocnej lepszą widoczność dla kierowców.

Zatem czekają nas na pewno ,,Bezpieczne wakacje”.

Tekst i foto: Izabela Czerw

Zdjęcia >>