„CZAS TO MIŁOŚĆ” – Dzień Patrona Szkoły Podstawowej nr 2

Obchody Dnia Patrona – Kardynała Stefana Wyszyńskiego – odbyły się 28 maja 2019 roku. Zainaugurowała je msza święta celebrowana przez Księdza Prałata Andrzeja Puzona. Uczestniczyła w niej cała społeczność szkolna, rodzice i zaproszeni goście. Podczas nabożeństwa w intencji naszej szkoły byliśmy świadkami historycznego wydarzenia, jakim było poświęcenie nowego sztandaru Szkoły Podstawowej nr 2. W homilii Ksiądz Prałat przypomniał o roli sztandaru. Sztandar nas jednoczy, dodaje mocy, skupia nas wokół wartości, jest wielkim symbolem. Jako społeczność mamy go strzec i godnie prezentować.

Pan Dyrektor Andrzej Jurczyński wyraził wdzięczność za akt poświęcenia sztandaru i modlitwę w intencji szkoły. Szczególne podziękowania należy skierować do sponsorów, którzy ufundowali sztandar:

 • Rada Rodziców przy SP nr 2,
 • Gmina Miejska Hrubieszów,
 • Tomasz Wejman i firma „Delta”,
 • Roman i Patrycja Djabin i firma „Hermes”,
 • Jolanta Jurczyńska,
 • Anna Naja,
 • Nadleśnictwo Strzelce,
 • uczniowie klasy 3AG wraz z wychowawcą Marzeną Kańkowską,
 • uczniowie klasy 3A wraz z wychowawcą Iwoną Kociach.

Dalsza część uroczystości odbywała się na naszej hali sportowej. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście:

 • Burmistrz Miasta Hrubieszowa – pani Marta Majewska,
 • Ksiądz Prałat Andrzej Puzon,
 • Naczelnik Wydziału Oświaty – pan Radosław Szkudziński,
 • Radny Rady Miasta – pan Wiesław Bańka,
 • Dyrektor SP nr 1 w Hrubieszowie – pani Edyta Kucharska,
 • Dyrektor SP nr 3 w Hrubieszowie – pani Marzanna Bednarczuk,
 • przedstawiciel nadleśnictwa Strzelce – pan Krzysztof Przepiórka,
 • zastępca komendanta Placówki Straży Granicznej w Dorohusku – pan Sławomir Gontarz,
 • Prezydium Rady Rodziców – pani Katarzyna Kostrubiec i pani Edyta Masłowska.

Uroczystość rozpoczęła się od przekazania przez władze miasta sztandaru na ręce dyrekcji, która następnie przekazała go pocztowi sztandarowemu. Kolejnym punktem było wspólne odśpiewanie hymnu. Następnie głos zabrali zaproszeni goście.

Po oficjalnych przemówieniach zaproszono wszystkich do obejrzenia programu artystycznego ukazującego poglądy i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego pt. „Czas to Miłość”.

Wykonawcy przypomnieli nauczanie Kardynała kierowane do młodych, które było wyrazem troski o ich rozwój i o to, by właściwie kierowali swoim życiem. Część artystyczną zakończyło odśpiewanie hymnu szkoły.

„Bądź nam wzorem Wielki Kardynale.
Naucz nas jak żyć

Byśmy Bogu i Ojczyźnie miłej
zawsze wierni mogli być”

Inscenizacja została przygotowana przez uczniów szkoły podstawowej pod opieką nauczycieli: pani Beaty Krawczuk, pani Marii Heflich i pani Anny Witolskiej. Dekorację przygotowała pani Agnieszka Ślażyńska.

Przed społecznością szkoły i naszymi Gośćmi wystąpili uczniowie:

 • klasy 8B – Mateusz Klamer, Oliwia Kubiak, Katarzyna Lebiedowicz, Karolina Mielniczuk, Weronika Mil, Paweł Ślusarczyk,
 • klasy 7B – Julia Gawron, Amelia Pawluk, Miłosz Wójtowicz,
 • klasy 5B – Anna Ciesielczuk, Hanna Dęga,
 • klasy 5D – Martyna Bryk, Hanna Kossowska, Karolina Kusiak, Anna Szeląg,
 • klasy 4B – Bartosz Gontarz, Emilia Pawluk,
 • klasy 4C – Jakub Bilik, Lena Gnieciak, Kacper Nowaczewski.

Tekst: Anna Witolska, Maria Heflich, Beata Krawczuk
Foto: Katarzyna Beń

Zdjęcia >>