„PATRZMY NA SIEBIE SERCEM”

23 maja 2019 roku, już po raz czwarty PaTowicze z naszej szkoły wzięli udział w imprezie organizowanej przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmie pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Festiwal Profilaktyki „PATRZMY NA SIEBIE SERCEM” to akcja profilaktyczna polegająca na inspirowaniu środowiska szkolnego do działań w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez różne formy wyrazu artystycznego. Grupy profilaktyczne reprezentujące szkoły z województwa lubelskiego, poprzez twórczą profilaktykę: teatr, muzykę i śpiew promowały modę na życie bez uzależnień. Nasza młodzież, swój głos profilaktyki wyraziła w spektaklu pt.: „Jest dobrze – czyli jak?”, przygotowanym pod kierunkiem pani Izabeli Czerw oraz pani Eweliny Winiarskiej. Coroczne spotkania są nie tylko okazją do integracji młodzieży z województwa lubelskiego, ale przede wszystkim uczą umiejętności spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, twórczy i bezpieczny.

Tekst i foto: Izabela Czerw

Zdjęcia >>