„W zdrowym ciele, zdrowy duch, czyli jak dbamy o swoje zdrowie”

Obchodzony co roku w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego, również i w tym roku stał się okazją do zwrócenia uwagi naszej społeczności szkolnej, rodzicom i nauczycielom na problematykę zaburzeń psychicznych oraz promocję zdrowia psychicznego.

Szkoła jest miejscem wielu oddziaływań społecznych. Tutaj uczniowie spędzają najwięcej dobowego czasu swojej aktywności. Tutaj poprzez oddziaływania nauczycieli, pedagoga, terapeuty uczniowie są wspierani w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi ich prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Tutaj korygowane są czynniki ryzyka, które zaburzają i dezorganizują ich funkcjonowanie, tutaj również inicjowane są i wzmacniane czynniki chroniące, które sprzyjają właściwemu rozwojowi dzieci. Wyżej wymienione działania profilaktyczne realizowane w szkole, w trakcie zajęć i warsztatów profilaktycznych są elementem szerszego systemu działań zapobiegawczych szkoły, zapisanych w szkolnym programie profilaktycznym. Działania dostosowane są do rozpoznanych potrzeb i problemów, do stopnia zagrożenia i możliwości rozwojowych uczniów. Ich założeniem jest powodowanie zmian w wiedzy, postawach i zachowaniu młodych ludzi.

Już w październiku ogłoszony został wśród uczniów Mas I-III konkurs plastyczny na temat: „W zdrowym ciele, zdrowy duch, czyli jak dbamy o swoje zdrowie”. Prace uczniów swoją kolorystyką i ciekawym ujęciem tematu udekorowały korytarz II piętra w szkole. Również uczniowie klas starszych wykonali tematyczne gazetki ścienne. Uczniowie klas IV-VI wzięli udział w warsztatach profilaktycznych dotyczących empatii i rozwiązywania konfliktów w relacjach z rówieśnikami. Zajęcia poprowadził trener z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce. Profilaktyczne zajęcia stały się dobrą okazją do integracji zespołów klasowych i poprawy relacji pomiędzy uczniami.

Warsztaty i konkursy byty elementem realizowanego w szkole programu profilaktyki pierwszorzędowej finansowanego przez Gminę Miejską Hrubieszów, którego autorem i koordynatorem jest pedagog i terapeuta szkolny.

Tekst: Joanna Puczkowska