Śladami ludowych legend – Wycieczka klas VII do Kryłowa

Tereny nadbużańskie do dziś obfitują w liczne podania, legendy oraz baśnie zrodzone z ludowych wierzeń. Są one reliktami przeszłości, elementem folkloru, dziedzictwa kulturowego, a także świadectwem kultury duchowej, odbiciem poglądów i obrazem życia społecznego tych ziem w dawnych czasach. Wiele z nich opartych jest na prawdziwych historiach i wspomina bohaterów, zamieszkujących dawnej te malownicze obszary.

Dnia 23 września 2021 roku uczniowie klas VIIA, VIIB oraz VIIC uczestniczyli w wycieczce do Kryłowa, podczas której zgłębiali bogatą historię tego regionu oraz odwiedzali malownicze miejsca z nią związane. Odwiedzili „Wilcze Uroczysko”, gdzie przy figurze świętego Mikołaja znajduje się cudowne źródełko – miejsce dawnego kultu pogańskiego boga Welesa, a także zabytkowe ruiny zamku Ostrorogów.

Urokliwy Kryłów położony jest w pięknej okolicy na skraju doliny Bugu. Do czasów dzisiejszych zachował się dawny układ ulic niegdysiejszego miasteczka. W dawnych wiekach tereny te najeżdżane były przez Tatarów, którzy rabowali i mordowali żyjących tu ludzi. Aby uniknąć śmierci i uchronić mienie przed zrabowaniem ludzie skrywali się w małym drewnianym zameczku na wyspie, która w połączeniu z rozległymi bagnami stanowiła bezpieczną fortecę. W wieku XV istniał już w miejscu drewnianej warowni murowany zamek wzniesiony przez Tęczyńskich herbu Topór, drewniany kościół i miasteczko, które zostało zniszczone przez Szwedów w 1655 roku. Od XVI wieku Kryłów stanowił własność kolejno znaczących wówczas rodów: Ostrorogów, Radziejowskich, Prażmowskich, Jeżewskich, Chrzanowskich i Horodyskich.

Po dawnej świetności Kryłowa przetrwało sporo zabytków: ruiny zamku, brama pałacowa wraz z aleją parkową, ogrodzenie klasztoru Reformatorów, neogotycki kościół. Okolica to również nieskazitelna przyroda, gdzie możemy tu spotkać rzadkie gatunki ptaków i roślin. Bug i jego liczne starorzecza to doskonałe miejsca do wędkowania. Okoliczne wody obfitują w wiele gatunków ryb.

Zwiedzanie Kryłowa oraz jego okolic, związane z poznawaniem historii tych terenów, wzbogacił udział w wyjątkowych warsztatach artystycznych „EtnoHrubie – To lubię”, mających na celu poznawanie kultury ludności, zamieszkującej dawnej nadbużańskie tereny. Warsztaty obejmowały własnoręczne tworzenie pięknych kolorowych wzorów na koszulkach, w oparciu o ludowe regionalne wzornictwo z ubiegłych wieków.

Wycieczka w formie muzealnej lekcji historyczno-etnograficznej, zakończyła się wspólnym ogniskiem, zabawami w otwartej przestrzeni, śpiewem oraz tańcami.

Organizatorzy wycieczki: wychowawcy klas: VIIA – E.Flis, VIIB – A.Ślażyńska, VIIC – A.Bas
Uczestnicy: uczniowie klas VII SP2 w Hrubieszowie

Tekst i foto: Agnieszka Ślażyńska

Zdjęcia >>