Spotkanie profilaktyczne

W dniu 8 czerwca br. w naszej szkole odbyły się spotkania klas VII i VIII z psychologiem dr Małgorzatą Sitarczyk z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Spotkania, realizowane w ramach programów profilaktyki depresji  i uzależnień medialnych, obejmowały następujące zagadnienia:

  • Zawody skierowane na ludzi, dane i przedmioty czyli jak trafnie wybrać profil kształcenia w szkole średniej?
  • Jak dbać  o klimat emocjonalno-społeczny w klasie?
  • Role nadawane i odbierane czyli jak spostrzegamy przyjaciół?
  • Komu i dlaczego zagraża  IAD (Internet Addiction Disorder)?
  • Motywacja szkolna czyli czy umiesz się uczyć?
  • Ja i moja szkoła po pandemii.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w proponowanych ćwiczeniach, dzieli się swoimi spostrzeżeniami, a nawet poszczególnymi rozwiązaniami czy wynikami uzyskanymi w psychotestach. Także poziom wiedzy i kompetencji społecznych młodzieży należy ocenić jako wysoki. Prowadząca pochwaliła uczestników zajęć za żywiołowe reakcje i ciekawe wypowiedzi.

Tekst: Izabela Czerw