Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Hrubieszowa nr 448/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:

  1. składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 15 lutego 2021r. do 15 marca 2021r.;
  2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i dokumentów – od 16 marca 2021r. do 24 marca 2021r.;
  3. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 25 marca 2021r.;
  4. potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej – od 26 marca 2021r. do 30 marca 2021r.;
  5. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 31 marca 2021r.;
  6. składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – od 12 kwietnia 2021r. do 30 lipca 2021r.;
  7. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów złożonych w postępowaniu uzupełniającym – od 2 sierpnia 2021r. do 12 sierpnia 2021r.;
  8. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 13 sierpnia 2021r.;
  9. potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej – od 16 sierpnia 2021r. do 19 sierpnia 2021r.;
  10. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 20 sierpnia 2021r.

Dyrekcja

Karta zapisu dziecka do pobrania >>

Do wypełnionej karty zapisu dziecka należy dołączyć kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka. Druki do zapisu można również otrzymać w sekretariacie szkoły.