Projekt czytelniczy klasy 8B

Z inicjatywy pań bibliotekarek ze szkolnej biblioteki, uczniowie klasy 8b wzięli udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”. Jest to program mający na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce.

Uczniowie pracowali w dwóch grupach zadaniowych.

Grupa I (5 osób)

 • Dziewiczkiewicz Oliwia
 • Sagadyn Amelia
 • Fila Wiktoria
 • Kucharski Krystian
 • Gawron Aleksandra

Uczniowie pracowali z tekstem książki „Gwiazd naszych wina” John’a Green’a. Ich zadaniem było przygotowanie recenzji/plakatu książki. Prace zostały wykonane dowolną techniką, zawierają zdjęcia, rysunki, cytaty, opinie. Koniec realizacji zadania wyznaczono na 10.12.2020.

Grupa II (6 osób)

 • Buryła Julia
 • Białek Mikołaj
 • Mieczałowska Magdalena
 • Szymańska Gabriela
 • Zamojtel Milena
 • Grela Mateusz

Uczniowie pracowali z tekstem książki „Blizny jak skrzydła” Erin Stewart. Zadanie tej grupy było przygotowanie „pudełka lekturowego” zawierającego np. cytaty, rysunki, zdjęcia, figurki, klocki, które tematycznie związane są z treścią książki. Koniec realizacji zadania wyznaczono na 10.12.2020.

Po wykonaniu wskazanych prac uczniowie dokonali prezentacji podczas zajęć online. Wyrazili swoje opinie po lekturze książek. Trzeba stwierdzić, że w zdecydowanej większości wyrazili bardzo pochlebne opinie o przeczytanych pozycjach.

Obecnie prace uczniów znajdują się w pracowni polonistycznej (sala numer 10).

Tekst i foto: Anna Olejarz

Zdjęcia >>