Program czytelniczy: Wychowanie przez czytanie

Dzięki uprzejmości pań bibliotekarek z biblioteki szkolnej klasa 5a bierze udział w programie czytelniczym „Wychowanie przez czytanie”, który skierowany jest do uczniów klas V–VII szkół podstawowych. Jego celem jest wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz promocja czytelnictwa i wartościowej literatury.

Założenia programu są następujące: na zajęciach pod opieką wychowawcy oraz pedagogów szkolnych, uczniowie zapoznają się z uniwersalnymi wartościami moralnymi poprzez lekturę opowiadań uznanych polskich autorów ze zbioru Gorzka czekolada t. 1 i 2. Następnie, przerabiając scenariusze zajęć dotyczących poszczególnych wartości, takich jak: szacunek, uczciwość, odwaga cywilna, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość czy mądrość, młodzież omawia istotę wartości oraz skutki ich stosowania bądź zaniechania w życiu.

Program ten jest szczególnie ważny i potrzebny w dzisiejszych czasach, a poza tym daje uczniom dużo przyjemności i zabawy.

Swoje przemyślenia mogą przelać na papier w formie opowiadania lub rysunku i wziąć udział w konkursie zorganizowanym przez panią pedagog Izabelę Czerw we współpracy z wychowawczynią Patrycją Djabin. Ciekawe i wartościowe nagrody stanowią dodatkową zachętę.

Tekst i foto: Patrycja Djabin