Informacja o organizacji pracy szkoły od 9 listopada 2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Od poniedziałku, 9 listopada 2020 roku zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Tym samym, do 29 listopada 2020 roku przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas 4-8. Oznacza to, że wszyscy uczniowie szkoły podstawowej do 29 listopada 2020 roku będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Od poniedziałku, 9 listopada 2020 roku szkoły będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych będą umożliwione uczniom klas ósmych indywidualne konsultacje lub w małych grupach, do 5 osób. Harmonogram konsultacji zostanie podany do wiadomości uczniów i rodziców klas ósmych w Dzienniku Librus.

Biblioteka szkolna czynna będzie, jak dotychczas, od 8.00 do 14.00 oprócz poniedziałku: od 8.00 – 15.30.

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne na wniosek rodzica ucznia będą mogły odbywać się na terenie szkoły.

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych szkoła umożliwi przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.

Przypominamy! Zajęcia zdalne w klasach 1-3 podobnie jak w klasach 4-8 odbywać się będą przy użyciu aplikacji Google Meet. Wszystkie lekcje będą przebiegać według planu lekcji i w czasie rzeczywistym. Linki do poszczególnych lekcji będą wysyłane uczniom i rodzicom w wiadomościach na Librusie. Uczeń klika w link i łączy się z nauczycielem na platformie Google Meet. W związku z powyższym niezmiernie ważne jest aby każdy uczeń lub rodzic mógł logować się do dziennika Librus. Niezbędne jest również posiadanie konta na platformie Google aby w lekcjach uczestniczyć (należy założyć konto mailowe na platformie Google). W przypadku problemów z logowaniem na Librusie proszę kontaktować się z wychowawcami poszczególnych klas.

Dyrekcja