Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października to szczególna data – w tym czasie na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Wydarzenie ma zwrócić uwagę opinii publicznej na problematykę zaburzeń psychicznych oraz promować zdrowie psychiczne.

Ponieważ czas pandemii negatywnie wpłynął na samopoczucie wielu młodych ludzi, dlatego też już we wrześniu pedagog i terapeuta szkolny rozpoczęły w szkole cykl pogadanek mających na celu wzmocnienie zdrowia psychicznego. W trakcie zajęć oraz indywidualnych spotkań uczniowie mieli możliwość , by otwarcie i szczerze porozmawiać o dręczących ich problemach i wspólnie zastanowić się nad sposobami ich rozwiązania. W październiku 2020 r.zorganizowano warsztaty profilaktyczne, w których wzięli udział uczniowie klas: II -VII Realizatorami warsztatów byli trenerzy z Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli SOF-OKLES w Kraśniku oraz Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce. Każda z klas miała możliwość uczestniczenia w dwugodzinnych warsztatach i miniwarsztatach prowadzonych metodami aktywnymi, poruszających ważne zagadnienia z zakresu profilaktyki, stosownie do wieku odbiorców. Młodsze dzieci uczyły się jak radzić sobie z emocjami, jak rozwiązywać konflikty, w jaki sposób dbać o zdrowie i bezpieczeństwo. Starsi uczniowie kształtowali właściwe postawy wobec zdrowia psychicznego – rozpoznawanie stanów emocjonalnych, umiejętność radzenia sobie ze stresem, zachowania asertywne. Profilaktyczne spotkania stały się dobrą okazją do integracji zespołów klasowych i poprawy relacji pomiędzy uczniami. Zwieńczeniem zajęć było ogłoszenie konkursu profilaktycznego w formie plastyczno – literackiej. Warsztaty dla uczniów były elementem realizowanego w szkole programu profilaktycznego „Żyję zdrowo, mierzę wysoko, wygram swoje marzenia” finansowanego przez Gminę Miejską Hrubieszów, którego autorem i koordynatorem jest pedagog i terapeuta szkolny.

Tekst: Izabela Czerw