Informacja o organizacji pracy szkoły od 26.10.2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W związku z nowymi obostrzeniami związanymi z trwającą pandemią koronawirusa Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie będzie od 26 października 2020 roku funkcjonować w następujący sposób:

  • W klasach 1-3 zajęcia odbywać się będą stacjonarnie tak jak dotychczas. Czynna będzie zarówno stołówka szkolna jak i świetlica. Sposób przyprowadzania dzieci do szkoły jak i odbieranie nie ulega zmianie (odprowadzamy do drzwi i odbieramy na zewnątrz budynku).
  • Klasy 4-8 przechodzą na naukę zdalną, która będzie odbywać się przy użyciu aplikacji Google Meet. Wszystkie lekcje będą przebiegać według dotychczasowego planu lekcji i w czasie rzeczywistym. Linki do poszczególnych lekcji będą wysyłane uczniom w wiadomościach na Librusie. Uczeń klika w link i łączy się z nauczycielem na platformie Google Meet. W związku z powyższym niezmiernie ważne jest aby każdy uczeń mógł logować się do dziennika Librus. Niezbędne jest również posiadanie konta na platformie Google aby w lekcjach uczestniczyć (należy założyć konto mailowe na platformie Google). Nauczyciele wszystkie lekcje będą prowadzić ze szkoły. W przypadku problemów z logowaniem na Librusie proszę kontaktować się z wychowawcami poszczególnych klas.

Dyrekcja